Zondag 2 Mei: Muziek in de Middag LIVE!!
op www.omroepodrie.nl van 14.00 tot 17.00. 
Voor je muzikale verzoekjes WhatsApp je met 06-82320148 of onze Facebook Pagina @muziekindemiddagodrie  

Presentatie: Peter Cruiming en Andries Oppersma